Thị Phương Thuý , L. . và Thị Việt Hà, N. . (2022) “NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DƯỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3651.