Thị Minh Phượng, B. ., Thế Điệp, N. ., Như Quỳnh, . T. . và Thị Thúy Diệu, H. . (2022) “NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU VỚI MICROALBUMIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP II TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3652.