Quang Vinh, P. ., Phương Nam, N. . và Quang Sang, Đỗ . (2022) “ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG KHỚP CỔ BÀN CHÂN SAU PHẪU THUẬT LẤY NỬA TRƯỚC GÂN CƠ MÁC DÀI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3654.