Hùng Kiên, Đỗ . và Thị Hậu, T. . (2022) “TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE-CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN MUỘN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3655.