Bá Anh, N. và Tuấn Anh, H. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ LOÉT MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3656.