Thị Bích Phương, T. . và Thị Liễu, L. . (2022) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂMCỘNG HƯỞNG TỪ - GIẢI PHẪU BỆNH CƠ ĐÙI VÀ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM ĐA CƠ, VIÊM DA CƠ TỰ MIỄN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3657.