Thị Kiều Sa, Đặng ., Thị Thịnh, N. . và Huỳnh Như, M. . (2022) “NGHIÊN CỨU TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CEPHALOSPORIN ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3658.