Thị Thủy, . . T. ., Thị Tuyết, C. . và Quang Dũng, N. . (2022) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3-5 CHƯA ĐIỀU TRỊ THAY THẾ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3659.