Thanh Kim Huệ, N. . và Thị Phương Thủy, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIÊM KHỚP CỘT SỐNG Ở BỆNH NHÂN NỮ GIỚI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3724.