Thanh Hà, N. . và Cẩm Phương, P. . (2022) “KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3725.