Hải Nam, H. và Văn Thành, L. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY GẦN TOÀN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN CT1-2N0M0 TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3726.