Văn Đông, N. . và Hoàng Tuấn, P. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XQUANG GÃY XƯƠNG HÀM TRÊN TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3727.