Hải Anh, N. ., Thị Huệ, Đoàn . và Minh Tâm, D. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3728.