Thị Thu Vân, L. . và Văn Đức, P. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH CỦA PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CHƯA VỠ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3730.