Thị Huệ, P. . và Thị Thanh Tú, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG CÓ HELOCOBACTER PYLORI ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3731.