Như Nghĩa, N. ., Quốc Việt, L. . và Huỳnh Ngọc Tân, M. . (2022) “ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI LÂM SÀNG VÀ ĐIỆN DẪN TRUYỀN THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ BẰNG THẬN NHÂN TẠO THƯỜNG QUY KẾT HỢP HDF-ONLINE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3732.