Diệu Linh, Đặng ., Mạnh Thắng, P. ., Thế Việt, T. . và Nguyễn Uyên Chi, L. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM NHẠY CẢM KHÁNG SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO TÁC NHÂN KLEBSIELLA PNEUMONIAE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3733.