Thị Huyền Trang, N. ., Quang Trung, N. . và Mạnh Phương, H. . (2022) “TỔNG QUAN ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY HẠ HỌNG GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3735.