Thị Thu, C. . và Nguyễn Ngọc, T. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3738.