Thị Ái Vy, L. ., Huỳnh Đức, V. ., Thị Thanh Thảo, Đặng . và Thiên Phú, T. . (2022) “KHẢO SÁT TỶ LỆ VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CÁC CHỦNG ESCHERICHIA COLI MANG GEN SINH ĐỘC TỐ GÂY TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3740.