Thị Thúy Hạnh, N. ., Thị Thanh Thuỷ, T. . và Thị Thư, L. . (2022) “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRONG NHÓM PHỤ NỮ MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN ĐẾN PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3741.