Thị Hạnh Lam, N. ., Văn Hướng, N. . và Hoài Bắc, N. . (2022) “RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH NAM GIỚI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3742.