Văn Toàn, N. ., Tiến Hưng, B. ., Hoàng Hiệp, P. . và Thị Phương, L. . (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐIỆN CHÂM VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT TRONG ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3744.