Thanh Lê, T. ., Ngọc Sơn, Đỗ . và Quốc Chính, L. . (2022) “YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THÀNH CÔNG CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI (HHFNC) TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3746.