Thị Thiết, Đào . và Thị Kiều My, T. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG VWF Ở BỆNH NHÂN VON WILLEBRAND TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3747.