Thị Huyền, N. . và Văn Đức, P. . (2022) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NHỒI MÁU NÃO TÁI PHÁT DO TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3748.