Quang Bình, T. ., Văn Tuận, N. . và Anh Tuấn, T. . (2022) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH HỌC VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA NHỒI MÁU NÃO HỆ ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3749.