Thị Kiều My, T. ., Thị Hà, H. ., Hữu Trường, N. ., Thị Thiết, Đào . và Quốc Khánh, B. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3750.