Ánh Dương, Đỗ ., Thị Giang, T. ., Thị Hồng Diệp, Đường . và Mạnh Tuấn, H. . (2022) “KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3751.