Diệu Linh, Đặng ., Mạnh Thắng, P. ., Thế Việt, T. . và Nguyễn Uyên Chi, L. . (2022) “TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO CÁC LOÀI STREPTOCOCCUS”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3752.