Quỳnh Trân, Đặng ., Thị Bé Nhi, D. ., Thị Kim Thiện, T. ., Thanh Sil, N. ., Huỳnh Anh Thi, H. ., Đoan Vi, P. . và Châu Minh Vĩnh Thọ, Đỗ . (2022) “XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3753.