Quang Huy, V. ., Thị Hằng, P. ., Nguyên Huân, P. . và Nguyễn Hữu Phúc, P. . (2022) “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3755.