Tiến Lưu, Đoàn . và Thị Hồng Nhung, N. . (2022) “MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3756.