Đình Luyến, L. ., Xuân Tài, B., Thị Thu Hường, N. . và Thị Ngọc Anh, Đàm . (2022) “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3759.