Thị Huê, Đinh ., Quang Toàn, L. . và Hoàng Thanh, N. . (2022) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA RÀO CẢN TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VỚI KẾT QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3762.