Lý Thịnh Trường, N. . và Quang Vịnh, T. . (2022) “HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3763.