Thị Thu Hà B. . và Minh Tuấn, V. . (2022) “KẾT CỤC THAI KỲ CÁC TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3764.