Phương Anh, Đặng, Thị Thu Thủy, P. . và Tấn, Đỗ . (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3766.