Mạnh Tường, N. . và Bích Nga, V. . (2022) “KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NT-PROBNP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN BASEDOW MỚI CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3767.