Xuân Thắng, B. . và Thị Thu Hường, N. . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DOXETAXEL SAU HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ PACLITAXEL- CARBOPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3768.