Công Minh, P. ., Hồng Vân, L. . và Thu Huyền, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬA SOẠN ỐNG TỦY CỦA HỆ THỐNG TRÂM ONE CURVE TRÊN RĂNG HÀM NHỎ HÀM DƯỚI SỬ DỤNG CHỈ SỐ ETTI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3769.