Ngọc Vĩnh Yên, N. ., Quý Châu, N. . và Văn Giáp, V. . (2022) “MÔ HÌNH ACCEPT – HƯỚNG ĐI MỚI TRONG DỰ BÁO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3770.