Sovanda, H. . và Trung Tuyến, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN E”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3772.