Thị Ngọc Linh, N. . và Thị Thanh Tú, N. . (2022) “KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3773.