Thị Nga V. . và Văn Đức P. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA CHẢY MÁU CẦU NÃO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3774.