Quang Huy, T. ., Gia Huệ, Đinh ., Thanh Hải, N. ., Quang Tuyển, Đỗ . và Việt Dũng, T. . (2022) “NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID–19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3775.