Thị Hằng, L. . và Thị Phương Thủy, N. . (2022) “LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3777.