Văn Tuận, N. . và Văn Sỹ, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA PHỔ BỆNH VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3778.