Thành Chơn, N. . (2022) “CẮT XƯƠNG CHỈNH TRỤC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA VẸO TRONG KHỚP GỐI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3779.