Thanh Hà Tuấn, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ANDROGEN CỦA CHẾ PHẨM FERTIL PRO FOR MEN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3780.